GUEST

Khamis, 26 November 2009

Dua genggaman dan takdir

Persoalan takdir adalah persoalan yang sering di salah ertikan. Ada puak yang menganggap manusia menentukan segala perbuatan mereka, ada jua yang menganggap manusia tidak perlu berusaha kerana Allah S.W.T. telah menetapkan takdir manusia. Persoalan ini sangat berbahaya kerana ia melibatkan hubungan akidah dan iman kepada takdir ialah salah satu dari rukun iman.

Berikut penulis bawakan hadith-hadith berkenaan dengan sifat-sifat tangan, bahu Allah S.W.T, syurga, neraka dan takdir.

Hadith pertama :

"Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengenggam segenggam (tanah) lalu berfirman "di Syurga, kerana rahmat-Ku" dan mengenggam segenggam (lain) lalu berfirman "di Neraka, dan aku tidak akan mempedulikannya""

Hadith di atas diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnad (171/2), al-'Uqailli di dalam Ad-Dhuafa' ( m/s 93 ), Ibnu 'Addi di dalam al-Kamil (66/2) dan Ad-Daulabi di dalam Al-Asma' wal Kuna (2/48) dari hadith al-Hakam bin Sinan, dari Tsabit dari Anas secara marfu'.

al-Albani berkomentar:

"hadith ini bisa dikuatkan hingga menjadi sahih"

Hadith kedua :

"Allah S.W.T. menciptakan Adam. Ketika itu Dia menepuk bahu kanannya. Kemudian, Dia mengeluarkan keturunan yang putih bagai debu yang berterbangan. Setelah itu menepuk bahu kirinya, lalu mengeluarkan keturunan yang hitam pekat seperti arang. Dia berfirman kepada yang ada di sebelah kananNya lalu berfirman "ke syurga, dan Aku tidak peduli". Dan berfirman kepada ada yang ada di sebelah kirinya "ke neraka, dan Aku tidak peduli"

Hadith di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan anaknya dalam Zawaidul-Musnad (6/441)

Hadith ketiga :

"Allah swt mengenggam satu genggaman dengan tangan kanan-Nya lalu berfirman 'ini untuk ini dan aku tidak peduli' dan mengenggam satu genggaman yang lain, yakni tangannya yang lain lalu berfirman ' ini untuk ini dan aku tidak peduli"

Hadith ini jua diriwayatkan oleh Imam Ahmad

Memandang daripada hadith ini, tetap harus diingat bahawa Allah S.W.T itu sempurna, tiada setara dengan makhluk dan segala sifatnya seperti tangan, bahu, wajah dan sebagainya adalah sesuai dengan kemuliaanNya tanpa menyamakan dengan makhluk.

Sabtu, 14 November 2009

Jemaah atau Al-Jama'ah?

Kedua-dua istilah ini, Jama'ah dan Jemaah..adalah istilah yang sangat hampir dari segi bahasa..Bezanya 'Jemaah' itu istilah bahasa Melayu manakala istilah bahasa arabnya 'al-jama'ah'. Jika al-jama'ah itu dalam bentuk plural, maka istilahnya "Al-Jama'at".

Istilah jemaah ini kemudian berkembang, lantas mewujudkan istilah harakiah Islamiah (pergerakan jemaah) yang menjalankan dakwah dengan merekrut ikhwah-ikhwah baru. Hal ini bukanlah suatu yang salah. Namun, permasalahannya, ada yang menggunakan istilah wajibnya beramal jam'ei dalam dakwah dengan menggunakan term 'al-jama'ah'. Dakwah itu sememangnya bersifat jam'ei, namun Jam'ei itu sifatnya adalah global.

Siapakah Al-Jamaah?

Menurut Abdullah Ibnu Mas'ud r.a :

"Jama'ah adalah yang selaras dengan kebenaran, sekalipun engkau berseorang diri" (1)

Dalam perbahasan yang lain, yang dikatakan dengan maksud al-jama'ah itu adalah kelompok Salaf, yakni yang terdiri daripada Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut tabi'een serta mereka yang ikut dan berpijak di atas fahaman mereka terhadap al-Quran dan as-Sunnah (2) . Maka, dapat difahami bahawa yang selamat dan benar itu adalah kembali kepada Quran dan Sunnah merujuk fahaman Ahlus Sunnah..

Ada jua yang mengatakan dirinya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah namun hakikatnya masih lagi tergelincir dalam perkara-perkara syirik, khurafat, dan bidaah. Jadi, bagaimana pula solusinya?

Solusinya adalah me"ngelompok"kan diri dalam golongan Ahlus Sunnah

Kelompok Ahlus Sunnah ( yang mendalami hadith ) adalah kelompok yang sangat dimuliakan dan ditinggikan dalam Islam. Contohnya dalam hadith berikut :

"Tidak henti-hentinya satu-satu kelompok dari umatku yang akan menegakkan kebenaran sehingga As-Sa'ah ( Kiamat )"
(3)

'Kelompok' ini telah dibahaskan oleh ramai ulama'. Berikut merupakan komentar ulama terhadap "Thoifah" :

1. Ibnul Mubarak menyebutkan hadith tersebut dan berkata "Menurutku, mereka ialah para ulama hadith"
2. Al-Madani pula berkata"Mereka adalah para pemilik hadith"
3. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai makna hadith itu, maka beliau berkata "Jika kelompok yang tertolong ini bukan ahli hadith, maka aku tidak tahu siapa mereka"

Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah al-jama'ah itu yang sebenarnya adalah mereka yang berdiri di atas pemahaman Salafus Soleh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, cara yang terbaik untuk memahami pemahaman Salafus Soleh adalah dengan mendalami hadith kerana kelompok ini Insya Allah. Dengan mutu ilmu yang mantap, dakwah Islamiyah 'ala minhajus Salafiah akan berkembang dengan gencar seperti firman-Nya :

" Katakanlah (Muhammad), "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada (kamu) kepada Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik "
(4)

(1) Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyyah, m/s 18, Said bin Ali bin Wahfi Al-Qahthaniy

(2) Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyyah, m/s 18, Said bin Ali bin Wahfi Al-Qahthaniy dan Ar-Raudhah An-Nadiyyah Syarh Al-Aqidah Al-Wasatiyyah, hal 14, Zaid bin Fayyadh dan Muhammad Khalil Al-Haras, hal 16

(3) Silsilah Al-ahadith As-Shahihah, hadith 270 m/s 46, Syaikh Al-'Allamah Muhadith Muhammad Nasiruddin Al-albani

(4) Surah Yusuf :108