GUEST

Rabu, 23 Disember 2009

hukum join haraki..

Menyertai jemaah Haraki adalah suatu isu yang sangat hangat diperkatakan terutama di kalangan penuntut-penuntut institut pengajian tinggi di Malaysia. Menjadi sebahagian daripada jemaah seolah-olah telah menyempurnakan kehidupannya sebagai daei walaupun ketika dalam organisasi, satu kerja pun dia tidak buat!

Namun, yang ingin penulis utarakan bukanlah persoalan ahli-ahli yang futur, jemaah manakah yang terbaik atau popular. Sebaliknya, mengulas apakah hukum sebenar menyertai kelompok-kelompok Harakiyyun. Adakah ia wajib, sunat, makruh, harus, atau haram?

Di sini penulis ingin mengemukakan dua pendapat yang baik :
1- haram menyertai Haraki/Jemaah
2- harus menyertai Haraki/Jemaah

Serta ulasan terhadap satu pendapat yang tidak ada dasarnya iaitu :
1- wajib

Pendapat yang mengatakan haram :
Sebahagian ulama dan para penuntut ilmu menganggap tidak boleh wujudnya berbilang jemaah atau boleh didefinisikan sebagai haram. Hal ini adalah kerana terdapat beberapa ayat-ayat Quran yang melarang umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Antaranya adalah ayat berikut :

"Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama dan mereka menjadi bergolongan-golongan, tiadalah engkau (wahai Muhammad) terkait dengan mereka sedikit pun dalam (perbuatan) mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan menerangkan kepada mereka (pada Hari Kiamat kelak) apa yang telah mereka lakukan dan membalasnya."
(6:159)

"Iaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka" (30:32)

Dalam menafsirkan ayat 6:159, Imam Asy-Syaukani berpendapat :

"Ayat ini umum kepada seluruh orang kafir dan para mubtadi' yang membawa ajaran yang tidak diperintahkan Allah S.W.T Inilah pendapat yang benar kerana lafaznya adalah umum. Maka termasuk di dalamnya golongan ahli kitab, musyrikin dan ahli bidaah dari Ahlul Islam. Adapun erti syiya'an adalah firqah-firqah dan hizb-hizb."( fathul Qadiir)

Begitu juga dengan hadith dari Abu Hurairah r.a :

"Sesungguhnya Allah meredhai tiga perkara dan membenci tiga perkara. Maka Allah meredhai tiga perkara bila kalian menyembah-Nya, dan tidak menyekutukannya sedikitpun, berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah. Dan Allah membenci tiga perkara, banyak berkata dengan katanya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta"

Keterangan-keterangan di atas memberi gambaran seolah fenomena kewujudan haraki/organisasi/jemaah pada masa kini adalah dilarang dalam Islam

Pendapat yang mengatakan harus:
Sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa boleh berbilang jemaah berdasarkan dalil daripada sirah Rasulullah S.A.W. yang menghantar para sahabat dalam jemaah-jemaah yang berasingan, setiap satu dengan misi tertentu seperti dakwah, risikan, dan seumpamanya seperti yang terdapat dalam kitab-kitab sirah muktabar. Para aktivis harakiyun mengambil teladan daripada kebijaksanaan Rasulullah S.A.W. yang bijak mengatur strategi dakwah sebagai sarana untuk mewujudkan organisasi dakwah.

Pendapat yang menyimpang:
Sebilangan aktivis-aktivis haraki yang terlalu taksub dengan manhaj Haraki adakala menganggap wajib menyertai sebarang jemaah dengan berdalilkan sirah Baginda SAW. Sebilangannya juga menggunakan nas-nas berikut seperti :

"Sesungguhnya tangan Allah bersama al-jamaah dan sesungguhnya syaitan berlari bersama dengan orang yang memecah-belahkan jemaah" (hadith yang dikeluarkan Ibnu Hibban , dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arnauth dalam Sahih Ibnu Hibban semakannya hadith: 4557 dan juga sahih oleh al-Albani dalam Shahih AL-Jami' As-Saghir, hadith: 3621)

Dalam kitab Syarah Aqidah Wasathiyyah oleh Imam Ibnu Taymiyyah, telah dijelaskan maksud jemaah itu tersendiri. Sebenarnya jemaah lebih tepat merujuk kepada golongan-golongan Salafus Soleh yakni golongan yang mengikuti manhaj Islam yang tulen serta orang-orang yang mengikuti mereka ataupun secara umunya digelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan kata-kata Abdullah Ibnu Mas'ud :

"Jama'ah adalah yang selaras dengan kebenaran, sekalipun engkau berseorang diri"

Oleh itu, penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud adalah larangan berjemaah/berharakiyun yang mempunyai dasar-dasar dan kepentingan sendiri seperti memperbesar jemaah, menjadikan jemaah sendiri jemaah terbaik, mempunyai sifat bersaing sesama sendiri daripada bersatu hati, dan melebihkan al-Wala' kepada jemaah sendiri berbanding umat Islam keseluruhannya. Selagi mana kewujudan sesuatu organisasi adalah sebagai alat menyebarkan dakwah seperti Institut al-Qayyim, pertubuhan al-Khadeem, bukan sebagai matlamat, serta menjadikan manhaj Salafus Soleh sebagai pegangan, maka itu tidaklah dilarang. Larangan sebegini juga menjurus kepada kewujudan parti-parti politik yang memperjuang asobiyyah, bukan terhad kepada organisasi/haraki dakwah sahaja.

Kesimpulannya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah disebutkan, dapat penulis rumuskan bahawa hal menyertai jemaah adalah terserah kepada individu, ingin menganggapn haram menyertai jemaah atau sekadar harus menyertainya. Namun, penulis ingin mengingatkan jangan sama sekali kita beriktikad menyertai jemaah/haraki adalah wajib dengan bersandarkan dalil-dalil yang tidak tepat serta berpandukan rasional akal yang menganggap bahawa umat Islam wajib berharaki untuk melicinkan proses dakwah memandangkan keadaan umat Islam yang semakin teruk memerlukan suatu organisasi yang sanggup berjuang!

Adakah kewujudan haraki akan melicinkan proses dakwah?

Ini jawapan Syaikh Solih al-Uthaimeen :

"Dakwah akan menjadi kuat apabila seseorang bernaung di bawah al-Quran dan as-Sunnah serta mengikuti dasar Nabi Muhammad SAW serta para Khulafa ar-Rasyideen"
(Ibnu Uthaimeen, Ash-Shahwah Al-Islamiyyah 154-155)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan