GUEST

Sabtu, 2 Januari 2010

Mengikuti Quran dan Sunnah

Sememangnya kita diwajibkan mengikuti Quran dan Sunnah serta pemahaman Salaf. Dalam suasana Islam yang terdedah kepada perbezaan khilaf yang sangat dahsyat, sehingga khilaf terjadi kepada persoalan-persoalan ushul (pokok) dan bukan lagi persoalan furu' (cabang), maka sewajarnya kita mengambil pedoman daripada hadith ini :

1. Dari al-Irbadh bin Sariyah r.a, dia berkata :

"Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang membuatkan hati kami menjadi takut dan mata menangis. Maka kami berkata : 'Ya Rasulullah SAW, sepertinya itu adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami'. Maka jawab Rasulullah SAW :

"Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah, mendengar dan mentaatinya walaupun kalian dipipin oleh seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa di antara kalian yang berumur panjang, maka kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa Rasyideen yang diberi petunjuk, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah ajaran agama yang dibuat-buat kerana semua bidaah itu adalah kesesatan"

(Riwayat Abu Dawud,at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. at-Tirmidzi berkomentar :hasan sahih), sahih oleh al-Albani.

Sebahagian mungkin menganggap perkara bidaah adalah hal yang remeh, sehingga memasukkan apa yang dikatakan bidaah itu adalah Khilaf. Namun, adakah suatu yang jelas dari kalangan ulama muktabar adalah bidaah dianggap remeh?

2. Dari Ibnu Abbas r.a. , bahawa Rasulullah SAW bersabda di hadapan manusia pada haji Wada':

"Sesungguhnya setan telah berputus asa daripada disembah di tanah (negeri) kalian, akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal kalian yang dianggap remeh, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selamanya asalkan kalian berpegang kepadanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabiNya"

(Riwayat al-Hakim, dan dia berkomentar: sanadnya sahih. al-Bukhary berhujjah dengan Ikrimah manakala Muslim berhujah dengan Abu Uwais. Hadith ini memiliki dasar dalam As-Sahih)

Mungkin ramai yang terkeliru dengan istilah 'bidaah hasanah'. Namun, ini hanya merujuk kepada suatu perkara yang disebut sebagai bidaah dari segi laghwiyyah (bahasa), contoh seperti kemajuan dalam bidang teknologi, kemajuan dan pembaharuan dalam bidang ilmu dan sebagainya. Adapun, bidaah dari segi syar'iyyah, contoh yang melibatkan ibadah khusus, maka tidak wujud istilah 'bidaah hasanah'.

Maka, penulis bawakn sebuah hadith lain yang menyeru agar kembali kepada Quran dan Sunnah dan meninggalkan bidaah.

"Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diadakan itu adalah bidaah, dan setiap bidaah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu adalah di neraka"

(Riwayat An-Nasaei dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan sanadnya sahih sepertimana yang dikatakan oelh Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah r.a di dalam Ibthal at-Tahlil)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan